THÔNG BÁO ĐẾN CÁC SINH VIÊN CỦA KHOA XÂY DỰNG

Thongbao

DE CUONG THUC TAP KY THUAT

NOI QUY ATLD THUC TAP KY THUAT CAO DANG NGHE THUC TAP KY THUAT CAO DANG TIN CHI

BẢNG ĐIỂM NGÀY 25-10-2013

dia chat co hoc dat n34cxd1_hl_tl DIA CHAT CO HOC DAT NCXD_HL_TL du toan l34cxd1_hl du toan l34cxd2_hl DU TOAN L35CXD1_HL DU TOAN L36CXD1 THI NGHIEM DIA CHAT CO DAT 36CNVL THI NGHIEM VAT LIEU XAY DUNG 36CLC-DD THI NGHIEM VAT LIEU XAY DUNG 36CXD1,2 THI NGHIEM VAT LIEU XAY DUNG 36CXD3,4 THI NGHIEM VAT LIEU XAY DUNG 36CXD5 THI NGHIEM VAT LIEU XAY DUNG 36CXD6 THI NGHIEM VAT LIEU XAY DUNG 36CXD7 THUC TAP CO BAN 36XD1 thuy luc thuy van n34cxd1_hl_tl TO CHUC THI CONG L36CXD1 (DIEU CHINH)

BẢNG ĐIỂM NGÀY 23-10-2013

cap thoat nuoc n34cxd1_hl_thi lai CAP THOAT NUOC XD_HL_THI LAI CO HOC KET CAU NCXD_HL_THI LAI CO HOC KET CAU XD_HL_THI LAI DO AN NEN MONG L36CXD1 do an to chuc thi cong l34cxd1_hoc ghep DO AN TO CHUC THI CONG L36CXD1 ky thuat thi cong 35xd ky thuat thi cong 353xd NEN MONG L36CXD1 suc ben vat lieu 34xd_hl_tl SUC BEN VAT LIEU XD_HL_THI LAI thuy luc thuy van n34cxd1_hl_thi lai THUY LUC THUY VAN NCXD_HL_THI LAI THUY LUC THUY VAN XD_HL_THI LAI TO CHUC QUAN LY CT L36CXD1 to chuc thi cong 35xd to chuc thi cong 353xd

DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2012-2013 (CHỈ CÁC LỚP THUỘC KHOA XÂY DỰNG_ TRỪ TRƯỜNG HỢP NỢ)

CAO DANG LIEN THONG CAO DANG NGHE CAO DANG TRUNG HOC .KHOA CU TRUNG HOC K35

BẢNG ĐIỂM PHÚC KHẢO 24-9 (TT)

PHUC KHAO NGAY 25-9-2013

BẢNG ĐIỂM PHÚC KHẢO NGÀY 24-9-2013

PHUC KHAO NGAY 24-9 -2013

BẢNG ĐIỂM TỔNG KẾT NĂM 2012-2013

35CLC-DD 35CNVL 35CXD1 35CXD2 35CXD3 35CXD4 35CXD5 35CXD6 36CLC-DD 36CNVL 36CXD1 36CXD2 36CXD3 36CXD4 36CXD5 36CXD6 36CXD7 36RXD1 36XD1 36XD2 36XD3 L36CXD1 N35CXD1 N35CXD2 N36CXD1

BẢNG ĐIỂM PHÚC KHẢO NGÀY 18-9-2013

PHUC KHAO NGAY 18-9 -2013

BẢNG ĐIỂM PHÚC KHẢO 11-9-2013

PHUC KHAO NGAY 11-9 -2013

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.