BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP (NGÀY 19-5-2014)

AN TOAN LAO DONG 36XD1_THI LAI AN TOAN LAO DONG 36XD2_THI LAI AN TOAN LAO DONG 36XD3_THI LAI CO DAT NEN MONG 36XD1_THI LAI CO DAT NEN MONG 36XD3_THI LAI CO HOC DAT – DIA CHAT L37CXD_THI LAI CONG NGHE BT VA CK 35CNVL DO AN BE TONG COT THEP 35CXD1,2 DO AN BE TONG COT THEP 35CXD6 DO AN KY THUAT THI CONG 35CLC-DD DO AN NEN MONG L37CXD1 DO AN THI CONG 35CXD1,2 DO AN THI CONG 35CXD3 DO AN THI CONG 35CXD5 DO AN THI CONG 35CXD6 DU TOAN 35CLC-DD DU TOAN CT L36CXD2_THI LAI KET CAU BTCT 2 35CXD4 KET CAU BTCT 2 35CXD5 KET CAU BTCT 2 35CXD6 KET CAU BTCT 35CLC-DD KET CAU BTCT N35CXD1_THI LAI KET CAU BTCT N35CXD2_THI LAI KY THUAT THI CONG N35CXD1_THI LAI KY THUAT THI CONG N35CXD2_THI LAI MOI TRUONG XD L37CXD1_THI LAI SUA CHUA CAI TAO CT 35CNVL THUC TAP TOT NGHIEP 35CNVL THUC TAP TOT NGHIEP 35CXD1,2 THUC TAP TOT NGHIEP 35CXD3 THUC TAP TOT NGHIEP 35CXD4 THUY LUC THUY VAN 36KCL1_THI LAI VAT LIEU XAY DUNG L37CXD1_THI LAI XAY DUNG DD CN 36KCL_THI LAI KET CAU BTCT 35CXD1,2 AN TOAN LAO DONG N35CXD2_THI LAI CAP THOAT NUOC 35VHDD_THI LAI CAP THOAT NUOC 36XD1_THI LAI CAP THOAT NUOC 36XD2_THI LAI CAP THOAT NUOC 36XD3_ THI LAI CAP THOAT NUOC N35CXD1_ THI LAI CAP THOAT NUOC N35CXD2_ THI LAI DO AN BTCT 35CXD4 DO AN BTCT 35CXD5 DO AN CN CHE TAO BT 35CNVL DO AN KET CAU BTCT L37CXD1 KET CAU THEP N36CXD1_THI LAI KY THUAT XD CAU 36KCL1_THI LAI KY THUAT XD DUONG 36KCL1_THI LAI SUC BEN VAT LIEU XD_HL_THI LAI

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: